Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

अध्यागमन विभाग

कालिकास्थान, डिल्लीबजार, काठमाडौँ


सबै सूचना
सबै समाचार
सबै समाचार
ईश्वर राज पौडेल
ईश्वर राज पौडेल

महा निर्देशक

राम चन्द्र तिवारी
राम चन्द्र तिवारी

निर्देशक (सूचना अधिकारी)


भुक्तानीका बिलहरु
    Sorry, No Bills To Publish