हस्तलिखित राहदानी सम्बन्धमा

प्रकाशित मिति: 2015-12-09

१. अस्थायी राहदानी जारी गर्ने तथा सम्बन्धित देशको सहमति लिने सम्बन्धमा:

       MRP बनाउन नसकी विदेशमा बसाई अवैध हुन जान सक्ने अवस्था रहेका, तत्काल एक तर्फी यात्रा अनुमति पत्रबाट नेपाल फर्कदा रोजगारी गुम्न गई उही कार्यको लागि पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यरत देशमा आउन पर्ने अवस्था सिर्जना हुने हस्तलिखित राहदानी बाहक नेपालीहरुलाईthai अस्थायी हस्तलिखित राहदानी जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा MRP बनाउनको लागि आबेदन गर्न लगाउने र MRP जारी नहुन्जेल सम्मको लागि बढीमा ९ महिनाको बहाल म्याद राखी अस्थायी हस्तलिखित राहदानी जारी गर्न सकिनेMRP । एम आरपी जारी गर्दाका बखत त्यस्तो अस्थायी रहदानीलाई रद्द गर्ने । नोभेम्बर २४ पछि जारी हुने यस्तो अस्थायी राहदानीका सम्बन्धमा नियोग रहेको देश र सहप्रमणिकरण भएका देशहरुमा जानकारी गराउने तथा आवश्यक सहमति लिने ।

२. वहाल म्याद बाँकी रहेका हस्तलिखित राहदानीबाट सिधै नेपाल फर्कने सम्बन्धमा:

       नेपालले बिगतमा जारी गरेको केहि हस्तलिखित राहदानीको वहाल म्याद सन् २०२० सम्म रहेको । यस्ता हस्तलिखित राहदानी नोभेम्बर २४, २०१५ पछि अमान्य हुने भएता पनि आफु रहेको देशबाट नेपाल आउनको लागि सिधा हवाई भएको  र बीचमा अर्को देशमा Transit बस्न नपर्ने अवस्थामा नेपाल फर्कने प्रयोजनको लागि मात्र यस्तो हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न सकिने । तर यसको लागि सम्बन्धित देशको सहमति लिनु पर्ने भएकोले नियोग रहेको देश र सहप्रमाणीकरण भएका देशहरुमा जानकारी गराउने तथा आवश्यक सहमति लिने ।

३. नेपाल फर्कने प्रयोजनको लागि मात्र Emergency one way travel document जारी गर्न सकिने ।

४. केहि सर्वसाधारणमा नोभेम्बर २४ पछि एमआरपी जारी नहुने भन्ने भ्रम रहेको पाइएकोले नोभेम्बर २४ पछि पनि निरन्तर रूपमा एमआरपी जारी हुने व्यहोरा जानकारी गराउने ।

५.माथि उल्लिखित केहि अस्थायी विकल्पहरु आपनाय पनि अन्तत एमआरपी लिनुको विकल्प नहुने भएकोले एमआरपीको लागि यथासिघ्र आवेदन गर्न निरन्तर प्रचारप्रसार गर्ने बेवास्था गर्नु हुन ।